Arkivbildare: Lunds kommun. Skolstyrelsens Utvecklingsråd

Grunduppgifter

Lunds kommun. Skolstyrelsens Utvecklingsråd
Lokal skolutveckling
102
1982 - 1992
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. SKOLSTYRELSENS UTVECKLINGSRÅD/ LOKAL SKOLUTVECKLING (1982-1992) inrättades av skolstyrelsen den 25 november 1981, se skolstyrelsens protokoll 1981 § 134 och § 148. Dess uppdrag var en övergripande planering och uppföljning av utvecklings-och fortbildningsverksamheten i kommunens skolväsen. Utvecklingsrådets sammansättning bestod av 3 ledamöter från skolstyrelsen, 5 dito från de fackliga organisationerna (2 från TCO, 2 från SACO och 1 från LO) samt 4 från skolkansliet. Skolstyrelsen uppgifter blev att besluta om och prioritera angående lokal skolutveckling i Lund. Utvecklingsrådets uppgifter: Övergripande planering och uppföljning av utvecklings-och fortbildningsverksamheten i kommunens skolväsen. Utvecklingsenheten: Beredande organ till utvecklingsrådet. Utvecklingsgrupperna: Övergripande ansvar för lokal skolutveckling inom respektive rektorsområde, gymnasieenhet, komvux, grundvux och kommunala musikskolan. Upprättande av skolutvecklingsprogram, m.m. Verksamheten lades ner 1992.

Placering

47

Länkar

Det finns inga länkar