Arkivbildare: Lunds kommun. Pedagogiska Mediacentralen

Grunduppgifter

Lunds kommun. Pedagogiska Mediacentralen
AV-centralen
101
1960 - 2009
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. PEDAGOGISKA MEDIACENTRALEN (1956-2009) Pedagogiska Mediacentralen tidigare benämnd AV- centralen tillkom 1956 för den obligatoriska skolan i Lund. AV- centralens syfte var att tillhandahålla audiovisuella medier till Lunds kommuns skolor. Centralen tillhandahöll både egenproducerade och inköpta läromedel. Under sina första verksamhetsår förde AV- centralen en blygsam tillvaro i ett materielrum på Klosterskolan. 1961 inrättades en tjänst som AV- föreståndare. Under åren 1963-1969 fanns AV- centralen i Järnåkraskolan och fick där expansionsutrymme. 1968 uppgick personalstyrkan till 4 heltids- och 4 deltidsanställda förutom AV- föreståndaren. Samma år, d v s 1968, började samverkan mellan Lunds universitet och skolorna i Lund om en gemensam AV- central. Samarbetet varade till den 1 juli 1986, då det upplöstes av Lunds universitet som beslutat om att inrätta en egen organisation för audiovisuella hjälpmedel. 1970 när Svaneskolan stod färdig flyttade AV- centralen dit och fick samtidigt 1.700 kvm golvyta att disponera. Personalstyrkan utökades nu och budgetåret 1971/72 fanns det 17 heltidstjänster knutna till verksamheten. 1982-1986 bedrev man ett kabel-TV projekt och påbörjade försöken med Lokal-TV. AV- centralens verksamhet uppdelades på tre huvudavdelningar: Informationsavdelningen, produktionsavdelningen med offsettryckeri och den tekniska avdelningen med verkstad. Mediacentralen ingår numera som en enhet inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar