Arkivbildare: Lunds kommuns grundskola. Klosters rektorsområde

Grunduppgifter

Lunds kommuns grundskola. Klosters rektorsområde
Klosterskolan (upphörde 1961), Fågelskolan, Palettskolan, Värpingeskolan/Värpinge skola, Parkskolan (t.om. ca 1970)
100
1959 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GRUNDSKOLA. KLOSTERS REKTORSOMRÅDE (1959- ) föregicks av Klosters överlärarområde, som fram till 1950 omfattade staden väster om Södergatan-Kyrkogatan-Bredgatan. Därefter omfattade det stadsdelarna Väster och Norr, dvs. Allhelgonaskolan, Klosterskolan, Värpinge skola (flyttades fr.o.m. ?? över till Lunds Skolors Resuscentrum) och Lerbäckskolan. Klosterskolan är en av Lunds äldre skolbyggnader som invigdes den 9 januari 1913, då med namnet Nya skolan. Namnändring till Klosterskolan beslutades av folkskolestyrelsen den 12 september 1916. År 1954 överfördes Lerbäckskolan och Allhelgonaskolan till Lerbäcks överlärarområde. 1957 tillkom Palettskolan med årskurs 1-6. 1968 tillkom Fågelskolans låg- och mellanstadium. 1971 tillkom Fågelskolans högstadium och ersatte då Klosterskolan. Till Fågelskolan skjutsades Södra Sandby högstadium mellan åren 1973 - 1983. Mellan åren 1983 - 1994 var Fågelskolan högstadieskola för Gunnesbo-området, som blev eget rektorsområde 1993 och fick högstadieskola 1994 (Gunnesbo Nedre).

Placering

133

Länkar

Det finns inga länkar