Arkivbildare: Lunds kommuns gymnasieskola. Katedralskolan

Grunduppgifter

Lunds kommuns gymnasieskola. Katedralskolan
1879- 1 juli 1966: Lunds Högre Allmänna Läroverk Katte
99
1966 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GYMNASIESKOLA. KATEDRALSKOLAN (1966- ) Katedralskolan i Lund är en av Sveriges äldsta skolor med en verksamhetstid som började år 1085. Skolan firade således sitt 900-årsjubileum 1985. Det är inte många skolor i Sverige som kan konkurrera med de siffrorna! Huvuddelen av skolans arkiv förvaras i Landsarkivet i Lund, eftersom skolan var ett statligt läroverk t o m den 30 juni 1966. Det är arkivhandlingarna efter skolans kommunalisering den 1 juli 1966 som förvaras i Stadsarkivets magasin. Vissa arkivhandlingar kan finnas som dublettserier i både Landsarkivet och Stadsarkivet, vilket i så fall framgår av noteringar i arkivförteckningen. På Katedralskolan finns förutom de nationella programmen Humanistiska programmet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet samt även spetsutbildningen Historieprogrammet och det internationella programmet IB Diploma Programme. IB-programmet är upplagt med ett förberedande läsår, då eleverna läser grundläggande kurser som ingår i den svenska gymnasieutbildningen, samt 2 IB-läsår, där eleverna kan välja vilka ämnen de vill fördjupa sig i. Undervisningen bedrivs på engelska. Endast betygen från det första, förberedande läsåret förvaras i Stadsarkivet, medan slutbetygen och diplomen administreras och arkiveras på IB-skolan. Betyg för den ettåriga utbildningen Vårddokumentation finns t.o.m. VT 1992.

Placering

532

Länkar

Det finns inga länkar