Arkivbildare: Lunds kommuns grundskola. Järnåkra rektorsområde

Grunduppgifter

Lunds kommuns grundskola. Järnåkra rektorsområde
Järnåkraskolan Klosterskolan Källbyskolan
98
1962 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GRUNDSKOLA. JÄRNÅKRA REKTORSOMRÅDE (1962- ) Den snabba utbyggnaden av enhetsskolan och förberedelserna för grundskolan med nioårig obligatorisk skolgång skapade lokalbrist för skolorna i Lund. Lokalinventeringen 1954/55 pekade på ett behov av att nästan fördubbla antalet skollokaler för grundskolans införande. Det föranledde bland annat uppförandet av Järnåkraskolan som togs i bruk hösten 1962. I Järnåkra rektorsområde ingick från början Järnåkraskolan (uppförd 1961 och 1962), Klosterskolan (uppförd 1912) och Källbyskolan (uppförd 1869, tillbyggd 1874, gymnastiksal 1915). 1971 inrättades en skolklinik. 1980 renoverades skolan och grundskoleundervisningen ersattes med Komvux-undervisning. Under en kort period på 1980-talet överfördes skolan till Linero rektorsområde och blev ett skoldaghem. 1995 blev huset kommundelskontor. Järnkraskolan är idag en år 4-9- skola. F-3- elever går på Vegalyckan.

Placering

76

Länkar

Det finns inga länkar