Arkivbildare: Lunds kommun. Valnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Valnämnden
24
1964 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. VALNÄMNDEN (1964- ) Ursprungligen var magistraten i Lunds stad valnämnd vid riksdags- och kommunalval. Magistraten avskaffades 1964 och ersattes av en kommunal valnämnd, vars ordförande och vice ordförande utsågs av Kunglig Befallningshavande (länsstyrelsen), medan övriga fyra ledamöter och ersättare utsågs av stadsfullmäktige. En översyn av vallagstiftningen pågick inför valen 1970, vilket resulterade i en lag som föreskrev att riksdags- och kommunval skulle hållas samtidigt och inte på skilda valdagar som varit fallet tidigare. Fr. o m 1973 utses valnämndens ledamöter av kommunfullmäktige, enligt den då nya vallagen SFS1972:620. Särskilt om kyrkliga val: Fram till och med 1994 ägde de direkta kyrkliga valen rum i oktober samma år som de allmänna valen. Sedan skiljandet från staten 2000 ansvarar Svenska kyrkan själv för sina val på alla nivåer. Valnämnden utgör "lokal valmyndighet", vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Valnämnden ansvarar också för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar. Fr. o m 2006 ansvarar valnämnden även för anordnandet av all förtidsröstning i kommunen inför val. Valmaterial gällande kyrkoval upphittades på Svaneskolan december 2018 och levererades till Stadsarkivet 2019-01-11 (se volymerna F 2:4 och Ö 1:3).

Placering

184

Länkar

Det finns inga länkar