Arkivbildare: Lunds kommun. Turism och information

Grunduppgifter

Lunds kommun. Turism och information
Turistbyrån
38
1986 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. TURISM OCH INFORMATION (1986- ) Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 27 september 1984, § 247, om kommunens informationsverksamhet att Turist- och PR-verksamheten skulle överföras till kommunen samt att stadskansliets informationsavdelning och konsumentrådgivning skulle sammanföras organisatoriskt och lokalmässigt med turistbyrån till en informationscentral. Redan 1982 tillsatte kommunstyrelsen en kommitté för att utreda kommunens informationsverksamhet som kom att utmynna i ovan nämnda beslut. Turist- och PR-verksamheten hade alltsedan 1956 skötts av Lunds Turisttrafikförening, en enskild organisation med såväl privatpersoner som företag som medlemmar. Lunds kommun hade representanter i föreningens styrelse samt bidrog 1983 med över en miljon kronor till årsbudgeten. Föreningens chefstjänsteman, turistintendenten, var anställd av kommunen.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar