Arkivbildare: Lunds kommun. Tandvårdsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Tandvårdsnämnden
90
1942 - 1972
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS KOMMUN. TANDVÅRDSNÄMNDEN (1942-1972) Efter det att stadens tandpoliklinik (se Lunds stad. Tandpolikliniken) nedlagts i december 1941 och landstinget tagit över ansvaret för tandvården den 1 januari 1942 beslutade stadsfullmäktige om fortsatt stöd till mindre bemedlade personers tandvård genom att tillsätta en tandvårdsnämnd, Stfm:s protokoll den 27 februari 1942, § 45. I beslutet ingick att tillsätta en styrelse för handhavandet av de angelägenheter som ankom på staden för folktandvården samt att ställa 22,600 kr till styrelsens förfogande. Tandvårdsnämnden hade att besluta om tandvårdsbidrag till obemedlade eller mindre bemedlade personer, mellan 25-40 ansökningar om året. I samband med den stora omorganisationen inom socialvårdsområdet och bildandet av sociala centralnämnden framlades förslaget att tandvårdsnämnden skulle uppgå i sociala centralnämnden, vilket också skedde genom stadsfullmäktiges beslut den 27 april 1972, § 143, upplösande av tandvårdsnämnden. Fullmäktige beslöt att tandvårdsnämnden skulle upplösas fr o m den 1 juli 1972, samt att tandvårdsnämndens arbetsuppgifter fr o m denna dag skulle överföras på sociala centralnämnden

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar