Arkivbildare: Lunds kommun. Sammanläggningsdelegerade i Lund

Grunduppgifter

Lunds kommun. Sammanläggningsdelegerade i Lund
88
1973 - 1973
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. SAMMANLÄGGNINGSDELEGERADE I LUND (1973) Den 13 april 1973 förordnade Kungl. Maj:t att Dalby, Genarps, Lunds, Södra Sandby och Veberöds kommuner den 1 januari 1974 skulle sammanläggas till en nybildad kommun benämnd Lund. Intill dess indelningsändringen trädde i kraft kom beslutanderätten för den nybildade kommunen att utövas av sammanläggningsdelegerade. I maj 1973 redovisade och överlämnade samarbetsnämnden inneliggande ärenden till sammanläggningsdelegerade, som således fr. o m första sammanträdet den 14 juni 1973 övertog arbetet med att förbereda införandet av kommunblock Lund. Sista sammanträdet hölls den 13 december 1973.

Placering

18

Länkar

Det finns inga länkar