Arkivbildare: Lunds kommun. Renhållningsstyrelsen

Grunduppgifter

Lunds kommun. Renhållningsstyrelsen
Renhållningsverket, RHV
22
1971 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. RENHÅLLNINGSSTYRELSEN (1971- ) Renhållningsverket i Lund firade sitt hundraårsjubileum 1992. Det var efter en kritisk rapport över de sanitära förhållandena i Lund från Kungliga medicinalstyrelsen 1892, vari stadens egen hälsovårdsnämnd instämde, som stadsfullmäktige den 30 december samma år beslutade om kommunalisering av avfallshanteringen. Ett ytterligare skäl att påskynda beslutet om en reglering av avfallshanteringen var en hotande koleraepidemi. Renhållningen i Lunds stad administrerades de första tjugo åren av drätselkammaren. En renhållningsstyrelse tillsattes den 15 oktober 1912. Numera är Lunds renhållningsverk ett kommunalt affärsdrivande verk. Verksamheten är ekonomiskt självbärande och finansieras genom intäkter för de tjänster som renhållningsverket tillhandahåller. För ytterligare historik, se "Lundaspegeln" i Lunds kommun. Renhållningsstyrelsens arkiv, volym Ö 1:2. I Stadsarkivets referensbibliotek finns även uppsatsen "Hantering av avfall i Lunds kommun de senaste 100 åren" av Henrik Andersson, student på LTH/ avfallshantering & återvinning, samt häftet "Afträdesorenlighetens omhändertagande i Lunds kommun, av Jan Sahlström, 1990. Se även: Lunds stad. Renhållningsstyrelsens arkiv 1912-1970.

Placering

171

Länkar

Det finns inga länkar