Arkivbildare: Lunds kommun. Personal- och organisationsnämnden/ Personalnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Personal- och organisationsnämnden/ Personalnämnden
Personal- och organisationsnämnden, PON, pon, 1970-1982-05-17. Personalnämnden fr o m 1982-08-19.
85
1970 - 1986
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. PERSONAL- OCH ORGANISATIONSNÄMNDEN/ PERSONALNÄMNDEN (1969-1986) På sammanträdet den 27 mars 1969, § 71, beslutade stadsfullmäktige att lönenämnden och pensionsstyrelsen skulle upplösas fr. o m den 1 oktober 1969 och att en personal- och organisationsnämnd skulle inrättas samma datum. Benämndes personal- och organisationsnämnd 1 oktober 1970 - 17 maj 1982 Benämndes personalnämnd 19 augusti 1982 - 17 april 1986 Under personal- och organisationsnämnden/ personalnämnden arbetade en personaldirektör samt en förvaltning uppdelad på områdena organisations- och utredningsärenden, löne- och förhandlingsärenden, personalärenden, interna ärenden (företagsnämnder, arbetarskydd, företagshälsovård sjuk- och olycksfallsärenden mm) samt kansli- och administrationsärenden (avlöningskontor, lönestat, personalbudget, mm) På sammanträdet den 24 april 1986, § 98, beslutade kommunfullmäktige om avveckling av personalnämnden. Personalnämnden efterträddes av kommunstyrelsens personal- och utvecklingsutskott den 15 maj 1986.

Placering

342

Länkar

Det finns inga länkar