Arkivbildare: Lunds kommun. Kommunstyrelsen

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
5
1971 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KOMMUNSTYRELSEN (1971- ) 1971 infördes i Sverige en enhetlig kommunbeteckning samtidigt som stadsbeteckningar, köpingar och municipalsamhällen avskaffades. Kommunstyrelse kom istället för drätselkammare, som varit benämningen på det förvaltande organet alltsedan införandet av 1862 års kommunalförfattningar. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över verksamheten vid kommunala företag. Kommunstyrelsen är också arbetslöshetsnämnd, hemvärnsnämnd, kristidsnämnd och centralt personalorgan. Kommunstyrelsen i en svensk kommun är formellt den nämnd i kommunen som ansvarar för samordningen av arbetet i alla nämnder i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande är ett kommunalråd från det politiska block som vunnit valet (i fortsättningen benämnt majoriteten). Kommunalråd från partier som inte tillhör majoriteten brukar benämnas oppositionsråd. I Lunds kommun finns det efter 2018 års val 4 kommunalråd och tre oppositionsråd. Kommunstyrelsens ordförande ska inte förväxlas med kommunfullmäktiges ordförande som ibland benämns borgmästare (även om denna titel som funnits i Sverige sedan 1200-talet formellt avskaffades i lagtexten 1971). Pedagogiskt, och för att jämföra med staten, brukar kommunfullmäktige (i fortsättningen benämnd fullmäktige) kallas för kommunens "riksdag" eller parlament, medan kommunstyrelsen och nämnderna tillsammans utgör kommunens "regering". De olika nämnderna motsvarar närmast regeringens olika departement. Kommunstyrelsen kan närmast liknas vid en "samlingsregering", eftersom företrädare för både majoriteten och oppositionen sitter i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Placering

8116

Länkar

Det finns inga länkar