Arkivbildare: Enskilt arkiv. SKTFs lundaavdelning

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. SKTFs lundaavdelning
Föreningen Lunds stads tjänstemän 1919-1971
252
1919 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. SKTF:S LUNDAAVDELNING För att på ett överskådligt sätt redogöra för SKTF:s Lundaavdelnings tidiga historia är det enklast att följa två olika föreningars parallella historia fram till deras sammanslagning 1945. År 1918 grundades Lunds stads lönefunktionärer. När denna förening sedan var med och bildade ett riksförbund vid namn Svenska kommunaltjänstemannaförbundet år 1921, bytte föreningen namn till Svenska kommunaltjänstemannaförbundets avdelning 2. Föreningens verksamhetsområde var bland annat förhandlingar med lönenämnden gällande pension och semesterfrågor samt införandet av sommartid. De publicerade även tidskriften Kommunaltjänstemannen. År 1919 bildas Föreningen Lunds stads tjänstemän av högre grad. Dess syfte var att sammanföra medlemmarna till överläggning för vidgande av deras kännedom om stadens olika förvaltningsgrenar, samt att värna om medlemmarnas gemensamma intressen såsom stadens tjänstemän. Den hade tidigt samröre och samarbete med Lunds stads lönefunktionärer men valde att ansluta sig till ett annat riksförbund år 1921, nämligen Riksförbundet för kommunaltjänstemän i svenska städer. Den 21 juni år 1936 slås Svenska kommunaltjänstemannaförbundet, Riksförbundet för kommunaltjänstemän i svenska städer, Göteborgs stads tjänstemannaförbund och Stockholms stads befattningshavares samarbetsnämnd ihop och bildar Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF). Även den förening som tidigare kallats avdelning 2, valde att ingå i det nybildade förbundet. Avdelning 2 har sedan nära samröre med TCO (Tjänstemännens centralorganisation) som bildas 1937. Tidningen Kommunaltjänstemannen läggs ned och övergår till en utgivning av den nya tidskriften Kommunaltjänstemännens tidskrift. Mycket av avdelning 2:s möten skedde på restaurang Storkällaren i Lund. År 1945 slås avdelning 2 ihop med Föreningen Lunds stads tjänstemän av högre grad och bildar Föreningen Lunds stads tjänstemän. Denna förening annekterade 1964 SKTF:s Lommaavdelning och byter själv namn till SKTF:s Lundaavdelning år 1971. Det framgår inte tydligt i arkivet var föreningen sammanträdde men från och med 1965 knyts föreningen till fastigheten St. Petri kyrkogata 4 i Lund. År 1974 byter de lokal och sammanträder i en fastighet på Kung Oscars väg 4. Föreningen Lunds stads tjänstemän bedrev främst en förhandlingsverksamhet med lönenämnder men hade även ett starkt samröre med TCO och TBV (Tjänstemännens Bildningsverksamhet). Ibland skickade föreningen iväg sina medlemmar på deras, eller SKTF:s utbildningar inom ämnen som exempelvis demokratiseringsfrågor mm. Föreningen drev även egna studiecirklar inom ämnen som ”samarbete på arbetsplatsen”. Arkivet sträcker sig från 1919 - 2007 och består till huvudsak av protokoll, protokollsbillagor och verksamhetsberättelser, men innehåller även fotografier och medlemsregister, samt en historik författad inför föreningens 50-årsjubileum. 2011 bytte SKTF namn till Vision.

Placering

98

Länkar

Det finns inga länkar