Arkivbildare: Lunds kommun. Hälsovårdsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Hälsovårdsnämnden
61
1971 - 1983
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN (1971-1983) Hälsovårdsnämnden bestod under den här tiden av en förvaltningschef tillika stadsläkare, kansli, allmänhygienisk avdelning, miljövårdsavdelning, livsmedelsteknisk avdelning samt laboratorium. Verksamheten bestod bl. a. av bostadsinspektioner, inspektioner och kontroll av vattenkvalitet i kommunens två inomhusbad och fem friluftsbad, föra statistik över allmänfarliga sjukdomar, informera om hälso- och miljövårdsfrågor i skolor, bedriva livsmedelskontroll. Vid laboratoriet utfördes mikrobiologiska och kemiska undersökningar. Radon, bilavgaser och buller var tre andra områden som följdes upp. Vattenvård av åar, renhållning, avfallshantering och skadedjursbekämpning samt infångande och avlivande av herrelösa djur var andra sysslor. Slutligen anvarade man för kontroller av miljöfarligt avfall, transporter av farligt gods, förekomst av bekämpningsmedel samt slutligen agerade i djurskyddsärenden (djurplågeri). Tidigare arkivbildare: Lunds stad. Hälsovårdsnämnden 1848-1970 (arkivnr.116) Från 1983 gällde hälsoskyddslagen 9/12 1982, och då ändrades namnet till miljö- och hälsoskyddsnämnd, I och med att den nya hälsoskyddslagen kom den 9 december 1982 omorganiserades hälsovårdsnämnden och kom fr. o m den 1 juli 1983 att benämnas miljö- och hälsoskyddsnämnden (arkivnr.78).

Placering

45

Länkar

Det finns inga länkar