Arkivbildare: Lunds kommun. Gatu- och trafiknämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Gatu- och trafiknämnden
59
1980 - 1995
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. GATU- OCH TRAFIKNÄMNDEN (1980-1995) 1980 skedde en hel del förändringar i den kommunala förvaltningsorganisationen. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 november 1979, § 274, att dåvarande Gatu-och parknämnden samt naturvårdsnämnden skulle upphöra, för att i deras ställe inrätta bl a en Gatu-och trafiknämnd samt att vattenverket överfördes till den nyinrättade nämnden från Tekniska verken. Under hela 1985 och t o m april 1986 var Gatu-och trafiknämnden uppdelad på gatunämnd och trafiknämnd. Nämnden delades därefter upp i en gatu- och trafikavdelning (ingick från och med 1983 från den då avvecklade Trafiksäkerhetsnämnden), en kollektivtrafikavdelning (överfördes 1985 från stadsarkitektkontoret) och en VA-avdelning. Förvaltningen gick under namnet gatukontoret och hade fyra ansvarsområden: väghållning och trafiksäkerhet, kollektivtrafik, vattenförsörjning och avloppshantering. Gatu-och trafiknämnden var förvaltningsmyndighet för kommunens gatukontor. Nämnden var kommunens väghållningsmyndighet och dess trafiknämnd enligt lagen 1978:324 om trafiknämnd och tillika ansvarig för kommunens verksamhet på trafiksäkerhetens område. Gatu- och trafiknämnden ansvarade även för kommunens verksamhet inom kollektivtrafikområdet och företrädde kommunen i alla frågor rörande kollektivtrafik. Se även kommunkalendern för år 1989 sid.52-56. Gatu- och trafiknämnden avslutade sin verksamhet i och med 1995 års utgång. Fr. o m den 1 januari 1996 ingår gatu- och trafikansvaret i Tekniska nämndens ansvarsområde.

Placering

171

Länkar

Det finns inga länkar