Arkivbildare: Lunds kommun. Gatu- och parknämnden, trafiknämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Gatu- och parknämnden, trafiknämnden
58
1979 - 1979
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. GATU- OCH PARKNÄMNDEN, TRAFIKNÄMNDEN (1979) Under våren 1978 antog riksdagen en lag om trafiknämnd. Den nya lagstiftningen innebar att de dåvarande trafiknämnderna skulle ersättas med helkommunala trafiknämnder. Med vissa mindre undantag skedde inga förändringar av nämndens arbetsuppgifter. På förslag av kommunstyrelsen beslöt kommunfullmäktige den 26 oktober 1978, § 276, att gatu- och parknämnden jämväl skulle vara kommunens trafiknämnd enligt lagen om trafiknämnd. Trafiknämnden började sitt arbete den 1.1 1979. Redan samma år (1979) beslöt kommunfullmäktige om en omorganisation av nämnderna som utmynnade i bildandet av gatu- och trafiknämnden samt park- och naturvårdsnämnden fr o m den 1 januari 1980.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar