Arkivbildare: Lunds kommun. Fritidsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Fritidsnämnden
56
1970 - 1995
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. FRITIDSNÄMNDEN (1970-1995) Fritidsnämnder började bli vanliga i Sveriges kommuner på 1960-talet, då barn- och ungdomsverksamhet alltmer kom i fokus. Dessförinnan var det inte så mycket "problem" med fritiden. Fritidsverksamhet i kommunal regi har under åren handlagts av följande nämnder / styrelser och förvaltningar: · Badhus-och idrottshallsstyrelsen övertog driften av badhuset 1 juni 1912. · 1948-03-18 Stadsfullmäktige beslutar att inrätta Lunds stads idrottsstyrelse efter att staden beslutat att ta över ansvaret för idrottsplatser. · 1950-07-01 Badhusstyrelsen bildas genom att Badhus-och idrottshallsstyrelsen upphör. Idrottsstyrelsen tar hand om idrottshalls-och bowlingverksamheten. · Idrottsnämnden, rådgivande organ i idrottsfrågor, upphör under året. · 1957-10-25 Stadsfullmäktige beslutar inrätta Lunds stads ungdomsstyrelse med främsta uppgift att handlägga stöd till stadens ungdomar. Ungdomsgårdar öppnas efterhand på flera ställen i staden. Kansliet fanns i Svarvarestugan på Lilla Tvärgatan. · 1963-01-01 Lunds stads fritidsnämnd inrättas och har som främsta uppgift att ha hand om stadens friluftsområden Habo Ljung i Lomma och Jularp i Höör. · 1964-01-01 Badhusstyrelsen upphör och Lunds stads idrottsstyrelse ombildas med främsta uppgift att ha hand om stadens bad, camping, idrottsanläggningar och bidrag till föreningslivet. Kansliet fanns under de sista åren i Bollhuset vid Fasanvägen. · 1970-07-01 Fritidsnämnden i Lunds stad bildas genom att Lunds stads idrottsstyrelse, Lunds stads ungdomsstyrelse och Lunds stads fritidsnämnd upphör. · Förvaltningen samlas under fritidsförvaltningens kansli och kanslierna för idrotts- respektive ungdomsstyrelsen upphör. Kansliet flyttar in i landstingets f d lokaler vid Byggmästaregatan 4 när nya landstingsbyggnaden vid Baravägen står färdig. · 1974-01-01 Fritidsnämnden för kommunblock Lund bildas av fritidsnämnderna i Lunds, Dalby, Södra Sandby, Genarps och Veberöds kommuner. Fritidsförvaltningen i Lund verkställde ärendena och drev verksamheten. I samband med omorganisationen av kommunens nämnder 1996 lades fritidsnämnden ner den 31/12 1995 för att efterträdas av kultur- och fritidsnämnden den 1/1 1996.

Placering

390

Länkar

Det finns inga länkar