Arkivbildare: Lunds kommun. Fastighetsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Fastighetsnämnden
54
1955 - 1995
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. FASTIGHETSNÄMNDEN (1971-1995) Stadsfullmäktige beslutade den 17 dec. 1954, § 403, om inrättande av en fastighetsnämnd i Lunds stad. I och med fastighetsnämndens tillkomst överfördes arbetsuppgifter som fram till dess åvilat drätselkammarens byggnadskommitté, samt drätselkammaren i dess egenskap av förmedlingsorgan för bostadsförsörjning och organ för stadens bostadsförmedling. Fastighetsnämndens ansvarsområden omfattade: Administration: · förvaltning av kommunens fastigheter, i den mån det inte ankom på annan nämnd · upprätta bostadsförsörjningsprogram · exploatera bostads- och företagsområden · handha förmedling av kommunala tomter · hantera bostadsanpassningsbidrag Lundafastigheter: · erbjuda styrelser och nämnder samt övriga hyresgäster byggnader och lokaler anpassade efter deras behov av yta, funktion och service · förvaltning av kommunens byggnader Fastighetsnämnden förvaltade t ex 1995 genom Lundafastigheter lokaler för kommunens egna verksamheter samt bostäder och lokaler för externa verksamheter omfattande ca 400.000 kvm. 1996 omorganiserades fastighetsnämnden till en ny nämnd: Nämnden för Lundafastigheter.

Placering

1322

Länkar

Det finns inga länkar