Arkivbildare: Lunds kommun. Fastighets AB Färgaren

Grunduppgifter

Lunds kommun. Fastighets AB Färgaren
AB C O Borgs Söners Fabriker i Lund 1962-11-01--1964-06-29. Fastighets AB Färgaren 1965-03-29--1987.
53
1965 - 1995
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. FASTIGHETS AB FÄRGAREN (1965-1995) Lunds stad hade vid AB C O Borgs Söners Fabriker i Lund extra bolagsstämma den 1 november 1962 förvärvat samtliga 3 836 aktier värda 383,600 kronor. Bolagets tidigare styrelsemedlemmar hade frånträtt sina befattningar och beslöts att styrelseledamöternas antal skulle utgöra fem med tre suppleanter. Till styrelseledamöter utsågs fullmäktigeledamöterna Hans Ingemansson, Lennart Andersson, Per-Håkan Ohlsson, Uno Svensson och Arne Annmo. Till styrelsesuppleanter utsågs Ivan Holmberg, Ingeborg Westerström och Fredrik Swartling. Bolagets rörelse med inventarier samt fastigheterna Lund Färgaren 7 samt Dalby 24:4 överläts till AB C O Borgs Textilindustri. Det förvärvade bolaget fick namnet Fastighetsaktiebolaget Färgaren med uppgift att vara ett allmännyttigt bostadsföretag som inom Lunds stad skulle förvärva fastigheter eller tomträtter till tomter och på dessa bygga och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Även uppförande av småhus för försäljning ingick i verksamheten. Verksamheten började i blygsam skala. För år 1963 redovisades ett fastighetsbestånd som inrymde 15 st lägenheter, 34 st. affärs- och industrilokaler, 30 st lagerlokaler, 15 st kontorslokaler, 8 st garage samt 20 st. övriga utrymmen. För 1984 redovisade bolaget följande fastighetsbestånd: Kv. Färgaren 17 och 18, Drotten 6, Östertull 10 och 35 samt Sankt Clemens 11, 12 och 20. Totala ytan i Färgarens fastighetsinnehav uppgick till 5.300 Bolaget samverkade aktivt med Lunds kommuns Fastighetsbolag (LKF). Fr o m 1985 svarade LKF för skötsel, underhåll mm av Färgarens fastighetsbestånd. I samband med KFs beslut den 28/9 1995 om förändrad nämndsorganisation beslutades även om att genomföra en sammanslagning av Fastighets AB Färgaren och Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) innebärande att kommunen sålde samtliga aktier i Fastighets AB Färgaren till LKF.

Placering

59

Länkar

Det finns inga länkar