Arkivbildare: Lunds kommun. Kraftringen Energi AB

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kraftringen Energi AB
Kraftringen Energi AB 2013- Lunds Energikoncernen AB 2005-2012 Lunds Energi AB 1993-04-01--2004-12-30 Lunds Energiverk 1982--1993-03-24 Lunds tekniska verk 1971--1982-04-26 Tekniska verken 1971-1982-04-26
28
1971 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KRAFTRINGEN ENERGI AB (1971- ) Styrelsen för Lunds tekniska verk 1971 - 1982-04-26 Styrelsen för Lunds Energiverk 1982-05-12 - 1993-03-24 Styrelsen för Lunds Energi AB 1993-01-27 - 2004-12-30 Styrelsen för Lunds Energikoncernen AB 2004-12-31 - 2012 Styrelsen för Kraftringen Energi AB 2013 - 1971-1978: Gasverket, elverket, värmeverket, vattenverket och kloakverket 1977-78. DK ansvarade för kloakverket 1970, KS ansvarade för kloakverket 1971 -1976. 1979-1980: Elverket, värmeverket och vattenverket. 1981-1983: Elverket och värmeverket. Lunds Energikoncernen AB (publ) bytte 2013 namn till Kraftringen Energi AB (publ) och ingår med övriga koncernbolag under det gemensamma varumärket Kraftringen. Kraftringen AB ägs av kommunerna Lund (82,4 %), Eslöv (12,0 %), Hörby (3,5 %) och Lomma (2,1 %). Kraftringen erbjuder varor och tjänster inom eldistribution (elnät, elförsäljning), fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, IT-kommunikation (fiber) och olika entreprenadtjänster. Bolaget äger och förvaltar fastigheter och anläggningar för rörelsens behov, aktier och andelar i företag inom energisektorn.

Placering

666

Länkar

Det finns inga länkar