Arkivbildare: Lunds kommuns gymnasieskola. Gymnasieskolan Vipan

Grunduppgifter

Lunds kommuns gymnasieskola. Gymnasieskolan Vipan
Vipeholmsskolan 1989-30 juni 2006. Gymnasieskolan Vipan fr o m 1 juli 2006.
179
1989 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GYMNASIESKOLA. GYMNASIESKOLAN VIPAN (VIPEHOLMSSKOLAN -2006) 1988 startade skolan med elever på Livsmedelsteknisk linje i Katedralskolans regi i hus B. 1989 blev skolan en egen skolenhet och blev då Lunds fjärde kommunala gymnasieskola. Dåvarande skolstyrelsen anhöll om att skolan skulle heta Gymnasieskolan Vipeholm - men byggnadsnämnden som då bestämde i namnärenden beslöt istället att namnet skulle vara Vipeholmsskolan. I juni 2006 beslöt utbildningsnämnden om namnbyte och sedan 1 juli 2006 är det officiella namnet på skolan Gymnasieskolan Vipan. Gymnasieskolan Vipan erbjuder förutom treåriga nationella gymnasieprogram även en fyraårig gymnasieutbildning (gymnasiesärskola) för elever som gått grundsärskola eller träningsskola. Elevakter för elever i gymnasiesärskolan finns arkiverade i Utbildningsnämndens arkivserie F2 "Gymnasiesärskolans elevakter". Skolans profil har förändrats mycket över åren och är idag en gymnasieskola som erbjuder högkvalitativa yrkesutbildningar för elever i Lund med omnejd. Alla byggnader har efter hand anpassats för skolverksamheten genom om- och tillbyggnader. Innan Vipeholmsområdet gjordes om till en skola var det i samband med första världskriget tänkt att bli ett regemente strax utanför dåvarande Lund. 1925 års försvarsbeslut innebar en nedläggning av åtskilliga regementen, däribland i Lund/ Vipeholm. 1930 slöts ett avtal mellan Lund och staten om att på det f d kasernområdet uppföra Sveriges första sinnesslöanstalt. Under 1930-talet byggdes området ut, då bl a de tidigare militärkasernerna byggdes om till vårdinrättningar. Avvecklingen av Vipeholm inleddes 1973 och 1982 var Vipeholm omgjort till vanligt vårdhem. Idag består Gymnasieskolan Vipan av 14 byggnader omfattande drygt 28 000 m2 med många olika, främst yrkesprogram för drygt 1200 elever och ca 235 anställda.

Placering

198

Länkar

Det finns inga länkar