Arkivbildare: Lunds kommun. Civilförsvarsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Civilförsvarsnämnden
51
1945 - 1976
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. CIVILFÖRSVARSNÄMNDEN (1945-1976) Den 1 januari 1944 trädde civilförsvarslagen (SFS 1944.536) i kraft och ersatte den tidigare luftskyddslagen från 1937 (SFS 1937:504). Enligt civilförsvarslagen var varje kommun tvungen att inrätta en civilförsvarsnämnd. Civilförsvarsverksamheten hade till uppgift att vid väpnade angrepp på Sverige skydda och rädda civilbefolkningen. Kommunerna skulle enligt civilförsvarslagen bland annat svara för skyddsrum och underhålla reservanordningar för vatten, gas och el med mera. Civilförsvarsområdena leddes av en civilförsvarschef som utsågs av länsstyrelsen. Den 15 december 1944 beslutade Lunds stadsfullmäktige att den dåvarande luftskyddsnämnden fr.o.m. den 1 januari 1945 skulle omvandlas till civilförsvarsnämnd. 1944 års civilförslagslag ersattes av en ny 1964 (SFS 1960:74). Den nya lagen innebar bland annat att antalet civilförsvarsområden minskade i landet och att civilförsvarschefernas uppgifter i fredstid överfördes till länsstyrelsernas civilförsvarssektioner. Se även Enskilt arkiv. Lunds Civilförsvarsförening

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar