Arkivbildare: Lunds kommun. Centrala arbetsmiljökommittén

Grunduppgifter

Lunds kommun. Centrala arbetsmiljökommittén
Centrala skyddskommittén t o m 1978
49
1973 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. CENTRALA ARBETSMILJÖKOMMITTÉN, CAK (1973- ) En skyddskommitté skall finnas på varje arbetsplats med över 50 anställda enligt arbetarskyddslagstiftningen Centrala skydds-/ arbetsmiljökommitténs medlemmar bestod av arbetsgivar- och fackliga representanter samt representanter från företagshälsovården. CAK gjorde arbetsplatsbesök på kommunens olika förvaltningar, fick in protokoll från de lokala skydds-/arbetsmiljökommittéerna på förvaltningarna, ansvarade för arbetet med missbruksproblem bland kommunens anställda samt fick kontinuerlig information om företagshälsovårdens verksamhet.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar