Arkivbildare: Lunds kommun. Barn- och skolnämnd Lunds stad

Grunduppgifter

Lunds kommun. Barn- och skolnämnd Lunds stad
BSN Lunds stad
12
2007 - 2017
2007 - 2017
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD (2007-2017) Barn- och skolnämnd Lunds stad ansvarade för förskole- och grundskoleverksamhet samt skolbarnomsorgen inom Lunds kommun exklusive de östra kommundelarna. Den 1 januari 2007 slogs Barn- och skolnämnd Söder och Barn- och skolnämnd Norr ihop till en nämnd; Barn- och skolnämnd Lunds stad. Den 1 juli 2007 slogs Barn- och skolförvaltning Söder och Barn- och skolförvaltning Norr ihop till en förvaltning; Barn- och skolförvaltning Lunds stad. Fr. o m 1 januari 2018 slogs Barn- och skolnämnd Lunds stad ihop med Barn- och skolnämnd Lund Öster för att bilda en Barn- och skolnämnd för hela kommunen. Tidigare verksamhetsformer: Barn- och skolnämnd Söder 2000-2006 Barn- och skolnämnd Norr 2000-2006 Kommundelsnämnder, 6 st. 1996-1999 Skolstyrelsen 1958-1995 Socialnämnden 1982-1995

Länkar

Det finns inga länkar