Arkivbildare: Lunds kommun. Brandkåren/ brandförsvaret

Grunduppgifter

Lunds kommun. Brandkåren/ brandförsvaret
Brandstyrelsen 1974-1986. Räddningsnämnden 1987-1993-04-21. Räddnings- och beredskapsnämnden 1993-06-02--2006.
45
1868 - 2006
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. BRANDKÅREN/ BRANDFÖRSVARET I LUND (1868-2006) Brandskyddet i Lund förblev länge ett provisorium. Detta provisorium upphörde 1868 i och med att en ny brandordning antogs detta år och genom denna fick staden en väl organiserad brandkår omfattandes ü brandchef ü vice brandchef ü tio andra chefer och vice chefer ü ordningsmän ü adjutanter ü ordonnanser ü förmän ü vice förmän ü rotemästare ü vice rotemästare ü redskapsvaktare ü strålförare ü vattenåkare (person som fraktade vatten i tunnor in i staden med hjälp av häst och vagn) ü vattenlangare (personer som bildade en kedja och langade vatten i hinkar till brandplatsen) ü meniga brandmän Totalt kunde 350 man mobiliseras vid eldsvåda. Huvuddelen av styrkan bestod av frivilliga personer. Brandsläckningsmaterielen förvarades i fem spruthus, placerade på olika håll i staden. Det var en imponerande syn när brandkåren med trummor och standar tågade in på Mårtenstorget till sin årliga mönstring och övning. Med tiden blev denna organisation otidsenlig och år 1900 ersattes den av en brandkår med fast anställd personal. Denna kasernerades först i ridhuset vid Kattesund samt fr o m december 1902 i lokaler vid Drottensgatan. Ett sinnrikt elektriskt alarmeringssystem togs i bruk 1904 och i samband därmed avskaffades den gamla ordningen med väktare i domkyrkans södra torn. Det kom att dröja till 1929 innan Lunds brandkår kunde förläggas i egen byggnad. Denna hade blivit uppförd i hörnet av kung Oscars väg och Kävlingevägen, arkitekt Theodor Wåhlin. Under åren 1962-64 tillbyggdes och moderniserades brandstationen. I december 1992 stod den nya brandstationen på Gastelyckan klar för inflyttning. Den 1 januari 2006 inleddes ett samarbete mellan räddningstjänsterna i Burlövs, Malmö, Lunds, Kävlinge och Eslövs kommuner, benämnt Räddningstjänst Syd. I och med detta avvecklades Räddnings- och beredskapsnämnden i Lunds kommun och dess sista och avslutande sammanträde hölls den 28 november 2006.

Placering

214

Länkar

Det finns inga länkar