Arkivbildare: Lunds stad. Badhusbyggnadskommittén

Grunduppgifter

Lunds stad. Badhusbyggnadskommittén
106
1933 - 1941
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. BADHUSBYGGNADSKOMMITTÉN ”Själv minns jag vilken bitter besvikelse mitt första besök i Lunds badhus innebar” (Tage Erlander 1933). Det som utlöste Tage Erlanders besvikelse i citatet ovan var avsaknaden av simbassäng i Lunds dåvarande varmbadhus. Frågan om ett nytt badhus hade aktualiserats när badhusstyrelsen 1931 begärde ett större reparationsanslag. Samtidigt försökte studentkåren att med lotterimedel få till stånd en egen idrottsanläggning med simhall. När detta misslyckats, och behovet därmed kunde bedömas, tillsatte staden 1933 en badhuskommitté. Staden Lund hade provisoriskt löst frågan om en badinrättning för lundaborna genom att staden 1912 inköpte badhuset i Skultelyckan, beläget strax utanför vallen. Kommittén planerade först att bevara det gamla varmbadhuset och bygga till det, men fick skrinlägga de planerna. Istället revs det gamla varmbadhuset och på samma plats som det legat på byggdes ett helt nytt badhus under 1937-1938 med invigning den 27 november 1938. Arkitekt Tor Andersson fick i uppdrag att rita det nya badhuset och i ett senare skede kopplades även Hans Westman in. Kommittén för utredning av nytt varmbadhus i Lund tillsattes av stadsfullmäktige den 9 juni 1933, § 158. Kommittén beslöt vid sammanträde den 6 maj 1935 att inkomma till stadsfullmäktige med en anmälan om att kommittén utsträckt sitt utredningsarbete även till frågan om lokal för inomhusidrott. Den 9 april 1937 tillsatte badhuskommittén en subkommitté för utredning av idrottshall i Lund. Stadsfullmäktige beslöt 26 augusti 1938, § 201, att uppdra åt badhusbyggnadskommittén att handhava uppförandet av byggnaden, att sedermera utse en särskild styrelse att handhava förvaltningen av badhuset och idrottshallen, samt att uppdraga åt utredningskommittén att utarbeta förslag till reglemente för denna styrelse. För mer info: https://bevaringsprogram.lund.se/wiki/Lunds_Stads_Badhus_och_Simhall

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar