Arkivbildare: Lunds kommun. Besvärsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Besvärsnämnden
43
1955 - 1992
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. BESVÄRSNÄMNDEN (1971-1992) Är en fortsättning på Lunds stads besvärsnämnd som inrättades 1955 enligt de av riksdagen 1954 antagna kommunallagarna som gav kommunerna möjlighet att "utse särskild nämnd med uppgift att upptaga och avgöra besvär över kommunens styrelses eller annan kommunal nämnds beslut om tillsättande av eller förordnande å kommunal tjänstebefattning eller entledigande från sådan befattning eller om disciplinär åtgärd mot befattningshavare. . .". Nämnden inledde sitt arbete den 1 januari 1956. Kommunernas rätt att inrätta en kommunal besvärsnämnd togs bort i 1991 års kommunallag, vilket medförde att kommunfullmäktige beslutade om att lägga ner besvärsnämnden. Nämndens sista sammanträde ägde rum den 6 februari 1992.

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar