Arkivbildare: Lunds kommun. Kulturnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kulturnämnden
95
1992 - 1995
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KULTURNÄMNDEN (1992-1995) Med anledning av en motion från Claes Göran Jönsson (S) m fl. beslöt kommunfullmäktige den 31 januari 1991, § 18, bl. a. att kulturstödsnämnden, musik- och teaternämnden och konsthallsnämnden skulle läggas samman till en kulturnämnd, samt att den nya nämndsorganisationen skulle träda i kraft den 1 januari 1992. Beslutet klubbaden definitivt på fullmäktiges sammanträde den 31 oktober 1991, § 174. Kulturnämnden fick endast bedriva sin verksamhet i 4 år. Den ersattes 1996-01-01 av Kultur- och fritidsnämnden som bildades i samband med en större omorganisation av Lunds kommuns nämnder och förvaltningar.

Placering

97

Länkar

Det finns inga länkar