Arkivbildare: Genarps storkommun. Tekniska nämnden

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Tekniska nämnden
801
1964 - 1973
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. TEKNISKA NÄMNDEN Dalby kommunalnämnd beslutade på sammanträdet den 2 juni 1964 § 67 att en teknisk nämnd skulle handhava vägar, gator och allmänna platser, vatten och avlopp, renhållning samt skötseln av avstjälpningsplatsen. Vidare fastslogs att tekniska nämnden skulle påbörja sin verksamhet efter den 1/7 1964. Nämndens första sammanträde hölls den 17/9 1964 och sista sammanträde i december 1973 i och med Genarps storkommuns uppgång i kommunblock Lunds kommun som bildades den 1/1 1974.

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar