Arkivbildare: Genarps storkommun. Stiftelsen Genarpsbostäder

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Stiftelsen Genarpsbostäder
800
? - ?
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. STIFTELSEN GENARPSBOSTÄDER Genarps kommunalfullmäktige beslutade den 23 januari 1969 § 8 om bildande av en kommunal bostadsstiftelse. Kommunalnämnden hade tillsatt en kommitté ”för utredande av frågan om flerfamiljshusbygge i Genarp”. Kommittén hade framfört förslag ”om igångsättande av byggnation i stiftelseform och i samarbete med HSB Mellersta Skåne, Lund.” Flerfamiljshusen skulle uppföras på en avstyckning från fastigheterna Genarp 6:60, 6:61 och 6:68, benämnd kvarteret Vasen. Kommunalfullmäktige beslutade även på samma sammanträde i efterföljande § 9 om stadgarna för stiftelsen. I dessa slås fast att § 1 Stiftelsens benämning är Genarpsbostäder. Stiftelsen, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen om tillsyn över stiftelser. § 2 Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att inom Genarps kommun förvärva fastigheter med äganderätt eller tomträtt för att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsens verksamhet må jämväl omfatta uppförande av småhus för försäljning.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar