Arkivbildare: Genarps storkommun. Socialnämnden

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Socialnämnden
Fattigvårdsstyrelse 1951-1956.
799
1951 - 1973
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. SOCIALNÄMNDEN Fattigvårdsstyrelse t o m 1956. Fr. o m 1957, ersattes fattigvårdsstyrelsen av socialnämnden. 1918 års fattigvårdslag gällde fram till år 1955, då den ersattes av 1956 års lag om socialhjälp. 1956 års socialhjälpslag innebar bl.a. att reglerna om försörjningsplikt mot anhöriga mildrades och att begreppet hemortsrätt försvann. Socialnämndens uppgifter var bl.a. att bestämma om socialhjälp, lämna allmänheten råd och anvisningar, föra socialhjälpsregister och föra kommunens talan i mål och ärenden som rörde socialhjälpsverksamheten. Socialnämnden kunde även driva ålderdomshem. 1974 skedde en sammanläggning med Lunds kommuns sociala centralnämnd i samband med bildandet av nuvarande Lunds kommun.

Placering

35

Länkar

Det finns inga länkar