Arkivbildare: Genarps storkommun. Samarbetsdelegationen för storkommunen Genarp

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Samarbetsdelegationen för storkommunen Genarp
797
1950 - 1950
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. SAMARBETSDELEGATIONEN FÖR STORKOMMUNEN GENARP Första sammanträdet hölls den 28 april 1950 med representanter från Gödelövs, Lyngby och Genarps (lands-) kommuner. Samarbetsdelegationens uppdrag var att förbereda de tre kommunerna inför den kommande storkommunreformen och bildandet av Genarps storkommun den 1/1 1952. Vid sammanträdet erinrade den sammankallande ledamoten de närvarande ”om det betydelsefulla, maktpåliggande och svåra uppdrag, som blivit delegationen förelagt”. Vidare beslöts på sammanträdet att den första kommunalstämman inom storkommunen Genarp skulle hållas söndagen den 14 maj 1950 och att antalet kommunalfullmäktige i storkommunen skulle vara 35.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar