Arkivbildare: Genarps storkommun. Kommunalstämman

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Kommunalstämman
794
1950 - 1951
1950 - 1951
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. KOMMUNALSTÄMMAN Före kommunalstämmans införande: Fram till 1860-talet fanns det ingen skillnad mellan kyrklig och sekulär maktutövning på lokal nivå i Sverige. Först 1862 delades sockenstämmorna upp i kyrkostämma och kommunalstämma. Till dess fattade sockenstämman beslut om både andligt och världsligt och den hade stor juridisk makt. Socknen kunde bötfälla folk, spärra in dem, sätta dem i stocken. Kommunalstämman blev mellan åren 1863 - 1954 det högsta beslutande organet i landskommuner och köpingar i Sverige med ett invånarantal under 1 500. Kommunalstämman bestod av samtliga röstberättigade i kommunen. De obligatoriska kommunala organen i landskommunerna från 1863 var kommunalstämman som beslutade och kommunalnämnden som verkställde. Kommunalstämmans röstberättigades rösträtt var graderad efter förmögenhet. Stora jordägare eller bolag kunde därför få ett dominerande inflytande i en kommun. För att minska denna dominans infördes 1909 en 40-gradiga skala i både lands- och stadskommuner som innebar att: Ø Man fick röster i proportion till inkomsten Ø Gällande höga inkomster ökade röststyrkan långsammare Ø Ett tak på 40 röster var satt Ø För landskommuner gällde att ingen fick ha mer än 1/10 av kommunens röstetal Före år 1910 var det i stort sett bara män som hade rösträtt i kommunalval, och bara män var valbara. Även en del kvinnor hade rösträtt enligt 1862 års kommunallagar. Det var de som var myndiga, ogifta och hade egna inkomster över en viss nivå eller en viss egen förmögenhet. 1918 infördes allmän kommunal rösträtt. Till följd av kommunreformen 1952 försvann många av de minsta kommunerna och i 1953 års kommunallag som trädde i kraft 1955 utgick kommunalstämma helt och ersattes av kommunalfullmäktige.

Länkar

Det finns inga länkar