Arkivbildare: Lunds kommuns gymnasieskola. Komvux

Grunduppgifter

Lunds kommuns gymnasieskola. Komvux
248
1968 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GYMNASIESKOLA. KOMVUX (1968- ) Kommunal vuxenbildning, Komvux, inrättades 1968 efter riksdagsbeslut för att ge utbildning till de vuxna som saknar kunskaper motsvarande grundskolan eller gymnasieskolan och kommunerna blev huvudman för skolformen. Den ersatte bl a tidigare kvällsgymnasier och statens kompletteringsgymnasium. Lärcentrum ingår i Komvux verksamhet fr.o.m. ? Den kommunala vuxenutbildningen, Komvux i Lund, blev en särskild skolenhet 1979. Dess kansli flyttade in på Magleskolan. Fr.o.m. 1979 bedrivs undervisningen på Gastelyckan, Glimmervägen 12. Källa: Ett gammalt skolhus i Lund, Magleskolan 1836-1986 av Inger Rudberg På 1980-talet var SFI-undervisningen uppdelad där de som var ”högutbildade” läste genom Folkuniversitetet och de som var ”lågutbildade” läste inom ramen för grundvux d.v.s. genom Komvux. Även Universitetet bedrev undervisning inom SFI, främst för personal från utlandet. Arbetsmarknadsutbildningar: AMU: Från sent 1920-tal startade omskolningskurser runt om i landets kommuner där Skolöverstyrelsen stod som huvudman, d.v.s. utbildningarna var statliga. Från 1971 och framåt ändrades beteckningen till arbetsmarknadsutbildning och s.k. AMU-centra inrättades där utbildningarna bedrevs. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS, idag Arbetsförmedlingen) med sina länsarbetsnämnder som i sin tur hade lokala arbetsförmedlingar, ansvarade för utbildningen. Styrelsen var i sin tur en del av Arbetsmarknadsverket. Betyg, intyg och betygskataloger för AMU förvaras antingen på Landsarkivet i Lund eller Arbetsförmedlingen. 1986 omorganiserades AMU till en egen statlig myndighet, AMU Gruppen. 2000 ombildades AMU till Lernia AB (statligt bolag) som säljer arbetsmarknadsutbildningar och bemanning.

Placering

207

Länkar

Det finns inga länkar