Arkivbildare: Lunds stad. Skjutsverket

Grunduppgifter

Lunds stad. Skjutsverket
168
1863 - 1931
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. SKJUTSVERKET Enligt skrivelse behandlad av stadsfullmäktige den 9 januari 1863 § 14 littra D, skulle Drätselkammaren bland annat sköta "allt vad som avser skjutsväsendet". I det av stadsfullmäktige den 27 september 1912 antagna reglementet för Lunds stads renhållningsstyrelse § 1 angående renhållningsstyrelsens åligganden, nämndes bland annat att förvalta stadens skjutsverk. Renhållningsstyrelsen blev således ansvarig myndighet för skjutsverket fr.o m 1912. Utdrag ur skjutsverkets årsberättelser: 1912: Vid skjutsverket äro anställda 2 st. kuskar. Hästarnas antal är 4 st. Skjutsverket är stationerat vid renhållningsverket och utför efter rekvisition å renhållningsverkets kontor körslor vid alla stadens inrättningar och verk. Kuskarna äro avlönade med 20 kr. per vecka under vintermånaderna och 22 kr. per vecka under sommarmånaderna, erhålla fri läkarvård och medicin samt en veckas semester. 1917: Vid skjutsverket äro anställda 2 st. kuskar, vilka utfört tillsammans 588 dagsverken. Hästarnas antal är 4 st. Skjutsverkets hästar som sedan den 1 april (1917) varit stationerade vid brandstationen för att av dem användas vid utryckningar under natten, utföra efter rekvisition å renhållningsverkets kontor körslor vid stadens verk och inrättningar.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar