Arkivbildare: Lunds stad. Skjutsinrättningen

Grunduppgifter

Lunds stad. Skjutsinrättningen
167
1838 - 1861
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. SKJUTSINRÄTTNINGEN Under 1600-talet byggdes ett skjutssystem upp i Sverige. Det byggde på ett nätverk av gästgiverier som hade skyldighet att utföra skjutsningar och även hade rätt att påkalla hjälp till detta från allmogen. I städerna åvilade skjutsningsplikten från år 1766 på alla dem som låg i borgerlig skatt. I Lund fanns på 1740-talet ett trettiotal vagnsmän, som skulle utföra skjutsningarna. De organiserades i ett vagnmanslag. Vagnmanslaget tycks ha fungerat dåligt så att 1814-1815 utlystes skjutsningen på entreprenadauktion. Arrendefrågan löstes först 1825, då f d tracteuren John Malm blev föreståndare för skjutsinrättningen. De gamla vagnmannahusen ersattes 1827 med en ny gård vid nuvarande Kung Oscars väg 4. 1895 övertog renhållningsverket husen och en ny skjutsgård byggdes längre ut vid vägen mot Kobjer.

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar