Arkivbildare: Lunds stad. Rese- och turistbyrå AB

Grunduppgifter

Lunds stad. Rese- och turistbyrå AB
165
1950 - 1951
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. RESE- OCH TURISTBYRÅ AB Lunds Stads Rese- och Turistbyrå inrättades 1948 och bedrevs i stadens egen regi och förvaltades av drätselkammaren. Från början skulle byrån endast vara verksam under månaderna maj- september 1948 men byrån visade sig fylla ett verkligt behov och fick fortsätta driva verksamheten. Den 1 januari 1950 omorganiserades byrån till ett aktiebolag då verksamheten hade kommit att omfatta all slags resebyrå- och turistverksamhet och hade uppnått en sådan ekonomisk stabilitet att den ansågs vara självbärande. Byrån övertog reklamkommitténs uppgifter att bedriva stadens turistinformation och flyttade från den förhyrda lokalen i Gamla Sparbanken till Stora Gråbrödersgatan 14 där verksamheten fortsatte att idka resebyråverksamhet och driva turistinformation. Den 1 januari 1952 överläts Lund Stads Rese- och Turistbyrå till Statens Järnvägar för en köpeskilling på 20 000 kr. Det konstaterades att föreståndaren gjort sig skyldig till tillgrepp av bolagets medel, 17 975:75 kronor. Han dömdes för brottet den 26 mars 1952. Kostnaderna i samband med avvecklingen av bolaget samt de förluster som uppkommit till följd av föreståndarens förskingringar täcktes av ett anslag på 18 000 kronor (se F 4).

Placering

27

Länkar

Det finns inga länkar