Arkivbildare: Lunds stad. Renhållningsstyrelsen

Grunduppgifter

Lunds stad. Renhållningsstyrelsen
164
1912 - 1970
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. RENHÅLLNINGSSTYRELSEN Renhållningsverket i Lund firade sitt hundraårsjubileum 1992. Det var efter en kritisk rapport över de sanitära förhållandena i Lund från Kungliga medicinalstyrelsen 1892, vari stadens egen hälsovårdsnämnd instämde, som stadsfullmäktige den 30 december samma år beslutade om kommunalisering av avfallshanteringen. Ett ytterligare skäl att påskynda beslutet om en reglering av avfallshanteringen var en hotande koleraepidemi. Renhållningen i Lunds stad administrerades de första tjugo åren av drätselkammaren. En renhållningsstyrelse tillsattes den 15 oktober 1912. Numera är Lunds renhållningsverk ett kommunalt affärsdrivande verk. Verksamheten är ekonomiskt självbärande och finansieras genom intäkter för de tjänster som renhållningsverket tillhandahåller. En utförlig historik för renhållningsverket för åren 1893-1972 finns i volym F 2:8 samt i "Lundaspegeln" nr 1 1967: Renhållningsverket 75 år i volym Ö 1:2. I Stadsarkivets referensbibliotek finns även uppsatsen "Hantering av avfall i Lunds kommun de senaste 100 åren" av Henrik Andersson, student på LTH/ avfallshantering & återvinning, samt häftet "Afträdesorenlighetens omhändertagande i Lunds kommun, av Jan Sahlström, 1990. Se även: Lunds kommun. Renhållningsstyrelsen.

Placering

335

Länkar

Det finns inga länkar