Arkivbildare: Lunds stad. Prisnämnden för S:t Clemens stadsplan

Grunduppgifter

Lunds stad. Prisnämnden för S:t Clemens stadsplan
163
1963 - 1964
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. PRISNÄMNDEN FÖR SANKT CLEMENS STADSPLAN Det var stadsbyggnadsdirektör Sven Tynelius som i skrivelse till byggnadsnämnden i Lund den 8 december 1962 föreslog byggnadsnämnden att föreslå stadsfullmäktige att anordna en idétävling om förnyelse av kvarteret Sankt Clemens i Lunds centrum. Kvarteret S:t Clemens beskrevs av Tynelius som ”stadens hjärtkvarter” med sitt läge väster om Stortorget, omgärdat av gatorna Kattesund - Grönegatan - Lilla Fiskaregatan - Stora Södergatan. "Detta stadens hjärtkvarter har ett sådant läge och erbjuder sådana möjligheter att dess disposition bör tagas upp i ett större sammanhang”. Byggnadsnämnden reagerade snabbt på Tynelius initiativ och reden den 18 december 1962 skrev man till stadsfullmäktige och begärde ett anslag på 50,000 kr för anordnande av en idétävling för kv. S:t Clemens (35,000 till priser och 15,000 till tävlingshandlingar, prisnämndsarvoden mm.) Stadsfullmäktige beslutade på sammanträdet den 25 januari 1963 att ställa 50,000 till byggnadsnämndens förfogande för anordnande av en idétävling för kv. S:t Clemens. I tävlingsprotokollet från den 28 november 1963 framgår att det lämnades in 51 förslag, varav 3 förslag hamnade på prispallen och ytterligare 5 förslag inköptes för vardera 2,500 kr. 1:a priset på 12,000 kr gick till ett förslag som var ”klart överlägset andra och har stora arkitektoniska förtjänster. Lösningen är inpassad i sitt stadsplanemässiga sammanhang och tar stor hänsyn till miljön. Det är realistiskt och väl ägnat att ligga till grund för ett stadsplaneförslag”.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar