Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lunds Byggmästareklubb

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lunds Byggmästareklubb
247
1980 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. LUNDS BYGGMÄSTAREKLUBB Lunds Byggmästareklubb grundades år 1980 i Lund, med ändamålet att förvalta Lunds Byggmästareförenings jubileumsfond. Lunds Byggmästareförening bildades år 1890 och hade bl.a. till syfte att befordra enighet mellan arbetare och arbetsgivare samt att arbeta för yrkesskicklighetens höjande. 1982 bildades Malmö - Lunds Byggmästareförening genom att slå ihop de två föreningarnas verksamheter. Därmed upphörde den ursprungliga föreningen med sin över 90-åriga verksamhet. Den nya föreningen har sitt säte i Malmö, där också all personal är placerad. Utöver förvaltningen av jubileumsfonden, ägnade sig Lunds Byggmästareklubb åt att sammansluta byggföretagare, representanter för byggföretag med avdelningskontor i Lund, för att ta tillvara på och främja gemensamma intressen. De började år 1981 med att dela ut stipendier åt ungdomar som på något positivt sätt bidragit till att gagna byggverksamheten. Dessa stipendier utdelades främst till teknologer eller nyexaminerade civilingenjörer vid Lunds Tekniska Högskola. Klubben genomförde studieresor, både inrikes och utrikes. År 1988 föreslogs skånska byggprojekt som resmål då utlandsresorna inte rönt tillräckligt stort intresse bland medlemmarna. År 1990 utsågs en jubileumskommitté för firandet av Lunds Byggmästareförenings 100-årsjubileum. Firandet bekostades genom försäljningen av ett erforderligt antal Skandia-aktier samt genom att företagen ersatte supékostnader för sina anställda och deras respektive hustrur. Raset på Skandia-aktier blev ett hårt slag mot klubbens ekonomi år 1992 och det finns inga senare handlingar i arkivet. Arkivet sträcker sig från 1980-1992 och utgörs dels av stipendier och stipendiaternas uppsatser, men till huvuddel av protokoll från årsmöten, medlemsmöten samt styrelsemöten.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar