Arkivbildare: Lunds stad. Pensionsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Pensionsnämnden
158
1914 - 1963
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. PENSIONSNÄMNDEN Lagen om pensionsförsäkring (SFS 1913:120) stadgade att varje socken på landet samt varje stad eller köping skulle utgöra ett pensionsdistrikt. I detta skulle finnas en pensionsnämnd med av länsstyrelsen utsedd ordförande. Stadsfullmäktige eller kommunalstämma utsåg övriga ledamöter. 1940 utsågs alla ledamöter i pensionsnämnd av länsstyrelsen, men pensionsnämnd räknades ändå som en kommunal arkivbildare. I en stad kunde finnas flera pensionsnämnder. Lunds stadsfullmäktige beslutade den 29 augusti 1913, § 215, att staden skulle indelas i två pensionsdistrikt med varsin nämnd. Fr. o m den 1 januari 1961 ingick pensionsnämnden i socialbyråns organisation med gemensamt kansli. Genom lag om allmän försäkring de den 25 maj 1962 hade riksdagen beslutat om inrättande av statliga allmänna försäkringskassor för behandling av bl. a. pensionsärenden fr. o m den 1 januari 1963. Pensionsnämndens verksamhet upphörde i enlighet med denna lag den 30 juni 1963.

Placering

45

Länkar

Det finns inga länkar