Arkivbildare: Lunds stad. Lönenämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Lönenämnden
154
1917 - 1969
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. LÖNENÄMNDEN De stora städerna hade redan i början av 1900-talet så många anställda att särskilda organ tillsattes för att sköta deras anställnings- och avlöningsförhållande. I början ansågs det tveksamt om en lönenämnd kunde sluta bindande avtal med fackliga organisationer, men 1948 utfärdade stadsförbundet och 1949 landskommunernas förbund (föregångare till nuvarande Kommunförbundet) en normalinstruktion för lönenämnder som antogs av nästan alla de kommuner som inrättat lönenämnd. Lunds stadsfullmäktige beslöt på sammanträde den 16 augusti 1917 att tillsätta en särskild lönenämnd med 5 ledamöter "med befogenhet för nämnden att efter vederbörande förvaltningsstyrelsers hörande till stadsfullmäktige inkomma med yttranden och förslag i arbets- och avlöningsfrågor rörande befattningshavare i stadens tjänst”. Bakgrunden till tillsättningen av en lönenämnd var den ansökan om ändring av ingånget arbets- och löneavtal mellan staden och svenska kommunalarbetareförbundets avd. n:r 9 i Lund som kommit in från avdelningen. 1:a världskriget härjade i Europa och tiderna var svåra med livsmedelsransonering och dyrtider mm. Kommunalarbetareförbundet yrkade på införandet av 8 timmars arbetsdag för samtliga i stadens tjänst varande arbetare samt en höjning av lönen till 165 kr. i månaden för månadsavlönade, för skiftarbetare 6:70 per skift, för verkstadsarbetare 84 öre per timma, för grovarbetare 80 öre per timma samt för kvinnliga arbetare 60 öre per timma. Lönenämnden fortsatte att ansvara för stadens anställdas anställnings- och lönevillkor t o m september 1969. Fr. o m oktober 1970 var det personal- och organisationsnämnden som tog över arbetsuppgifterna inom området. På sammanträdet den 27 mars 1969, § 71, beslutade stadsfullmäktige att lönenämnden och pensionsstyrelsen skulle upplösas fr. o m den 1 oktober 1969 och att en personal- och organisationsnämnd skulle inrättas fr. o m den 1 oktober 1969.

Placering

213

Länkar

Det finns inga länkar