Arkivbildare: Lunds kommun. Sociala distriktsnämnden Centrum

Grunduppgifter

Lunds kommun. Sociala distriktsnämnden Centrum
94
1992 - 1995
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. SOCIALA DISTRIKTSNÄMNDEN CENTRUM (1992-1995) bildades den 1 januari 1992 genom en sammanslagning av de båda tidigare distriktsnämnderna Norr och Söder. Syftet med nämnden var som med de tidigare distriktsnämnderna att avlasta socialnämnden i beslutsfattande gällande individärenden inom barnavård, nykterhetsvård och socialhjälp för Lunds tätort. I samband med kommunfullmäktiges beslut om förändrad nämnds-och förvaltningsorganisation 1994-10-27 bildades fr. o m 1 januari 1996 en gemensam socialnämnd, till vilken allt socialt arbete knöts.

Placering

30

Länkar

Det finns inga länkar