Arkivbildare: Lunds stad. Lunds stads järnvägar

Grunduppgifter

Lunds stad. Lunds stads järnvägar
152
1912 - 1940
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. LUNDS STADS JÄRNVÄGAR BJERRED-LUND-HARLÖSA, BLHJ Stadsfullmäktige beslöt år 1910 att överta driften av dels spårvägslinjen Lund - Bjerred, som öppnades den 24 juli 1901 för allmän trafik, och dels Lund - Harlösa järnväg, som varit i drift sedan 6 maj 1905. Under år 1911 och 1912 drevs järnvägen av ett järnvägsförvaltningsutskott i avvaktan på att staden skulle få koncessionen på banorna klar. För att kunna få linjen Lund - Harlösa lönsam övertog och drev järnvägsstyrelsen stenkross och makadamfabrik i Hardeberga 1914-1919, då en särskild styrelse fick överta skötseln av sten- och grusaffären (se arkivet Lunds stad. Sten- och grusaffären). Från 15 oktober 1912 drev staden sedan järnvägarna fram till 1940 men driften inställdes redan den 15 juni 1939.

Placering

218

Länkar

Det finns inga länkar