Arkivbildare: Lunds stad. Lund stads järnvägar, Förvaltningsutskottet

Grunduppgifter

Lunds stad. Lund stads järnvägar, Förvaltningsutskottet
151
1911 - 1912
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STADS JÄRNVÄGAR, FÖRVALTNINGSUTSKOTTET Stadsfullmäktige beslöt år 1910 att överta driften av dels spårvägslinjen Lund - Bjerred, som öppnats för allmän trafik den 24 juli 1901, och dels Lund - Harlösa järnväg, som varit i drift sedan 6 maj 1905. Under år 1911 och 1912 drevs järnvägen av ett järnvägsförvaltningsutskott i avvaktan på att staden skulle få klart med koncessionen på banorna. För att kunna få linjen Lund - Harlösa lönsam övertog och drev järnvägsstyrelsen stenkross och makadamfabrik i Hardeberga 1914-1919, då en särskild styrelse övertog skötseln av sten- och grusaffären. Från den 15 oktober 1912 drev staden sedan järnvägarna fram till 1940 men driften ställdes in redan den 15 juni 1939.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar