Arkivbildare: Lunds stad. Lund-Revinge järnvägsaktiebolag

Grunduppgifter

Lunds stad. Lund-Revinge järnvägsaktiebolag
150
1902 - 1910
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. LUND-REVINGE JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG En kommitté tillsattes 1898 av stadsfullmäktige i Lund, efter att flera ledamöter motionerat om en järnväg österut, för att utreda förutsättningarna härför. Vid kommittésammanträde den 10 mars 1899 presenterades uppgjorda ritningar och kostnadsförslag samt ingavs till Kungl. Maj:t ansökan om koncession å linjen Lund - Revinge - Viken. Lunds stad och kommunerna utmed den tänkta järnvägslinjen tecknade 1902 aktier i bolaget för att i första hand bygga en järnväg till Revinge och därefter vidare österut. Denna blev färdig under våren 1905 och öppnades för trafik den 6 maj samma år. Redan 1909 visade det sig svårt för bolaget att finansiera driften, då trafikinkomsterna icke räckte till att bestrida räntorna å upptagna lån och då staden Lund utbetalt ansenliga belopp till bolaget väcktes under 1910 motion om stadens övertagande av järnvägen. Stadsfullmäktige i Lund beslöt vid sammanträdet den 16 december 1910 att överta bandelen. Under 1911 och 1912 drevs järnvägen i samtrafik med Lund - Bjerreds spårväg av ett förvaltningsutskott utsett av drätselkammaren i Lund. 1912-1940 ingick järnvägen i Bjerred - Lund - Harlösa järnväg ägd av Lunds stad, men driften nedlades redan 1939-06-15.

Placering

37

Länkar

Det finns inga länkar