Arkivbildare: Lunds stad. Livsmedelsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Livsmedelsnämnden
146
1917 - 1920
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. LIVSMEDELSNÄMNDEN Under krigsåren 1914-1918 (1:a världskriget) så inrättade man styrelser och nämnder för att kontrollera och styra livsmedelstillverkning och ransonering. Det var också dessa organ som skötte ransoneringen och utdelning av ransoneringskort. Under 1:a världskriget var socker den första varan som ransonerades. Livsmedelsnämnden var kommunal medan livsmedelsstyrelsen var statlig och förvaras på Landsarkivet. Stadsfullmäktige beviljade den 29 september 1916, § 273 och 24 november 1916, § 358 livsmedelsnämndens begärda anslag för att kunna försälja stenkol åt mindre bemedlade och till gratisbespisning av folkskolebarn samt för andra behov såsom utdelning av fläsk och ved gratis eller till nedsatt pris samt inköp och lagning av skodon. Enligt Kunglig förordning av den 10 juli 1917 skulle lokal livsmedelsnämnd utses. Som en följd härav utsåg stadsfullmäktige den 16 augusti 1917, § 233 en ny livsmedelsnämnd, se stadsfullmäktiges protokollsbilaga nr 91 för år 1917. Nämndens sista sammanträde hölls 1920.

Placering

34

Länkar

Det finns inga länkar