Arkivbildare: Lunds stad. Kristidsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Kristidsnämnden
145
1939 - 1949
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. KRISTIDSNÄMNDEN Enligt SFS 1939:254 fick kungen (Kungl. Maj:t) vid krig eller krigsfara ålägga kommun att inrätta kristidsnämnd. Länsstyrelsen skulle bestämma verksamhetsområdet. Under krigsåren 1939-1945 så inrättade man i Sverige styrelser och nämnder för att kontrollera och styra livsmedelstillverkning och ransonering. Det var också dessa organ som skötte ransoneringen och utdelning av ransoneringskort. Under andra världskriget ransonerades olika varor vid olika tillfällen. Husmödrarna lämnade inte hemmet utan den speciella dragspelsliknande ransoneringskortplånboken. Ransoneringen fortsatte även efter kriget fram till 1951 på grund av brist på utländsk valuta och varubrist. Man ville också undvika allt för stor import av varor för att säkra den svenska ekonomin. Kristidsnämnden var kommunal medan kristidsstyrelsen var statlig och dess arkiv förvaras av Riksarkivet/ Landsarkivet. Enligt SFS 1949:471 behövde från 1950 inte särskild kristidsnämnd tillsättas, vilket följdes av Lund.

Placering

44

Länkar

Det finns inga länkar