Arkivbildare: Lunds stad. Kaféaktiebolaget

Grunduppgifter

Lunds stad. Kaféaktiebolaget
Kafe AB, kaffe, Café, ölkafé Lunds Kaféaktiebolag
144
1938 - 1964
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS STAD. KAFÉAKTIEBOLAGET Bolaget bedrev verksamhet i Lund mellan den 1 april 1938 - 8 juni 1964 Lunds Kaféaktiebolag konstituerades å bolagsstämma den13 december 1937 och skulle bolaget ha till uppgift, att på ett ur ordnings- och nykterhetssynpunkt tillfredsställande sätt idka utskänkning av pilsnerdricka samt bedriva annan därmed förenlig rörelse. Bolaget började sin verksamhet med att den 1 april 1938 öppna kafélokal vid Bantorget i fastigheten St. Fiskaregatan 15. Hösten 1938 övertog bolaget Folkets Hus restaurang. Restaurangen Tre Tunnor vid Kävlingevägen tillkom hösten 1939. Under 1940 blev kaférörelsen på badhuset övertagen på försök. I november 1955 rapporterades det om en 40 procentig omsättningsminskning av ölförsäljningen fr. o m 1 oktober. Detta p g a motbokens avskaffande. Under år 1961 blev det aktuellt med inskränkning av verksamheten på restaurang Tre Tunnor och en ökning av öppettiderna på restaurangen vid Bantorget på grund av det dåliga driftsresultatet 1960. Men då driftsresultatet ytterligare försämrades stängdes Tre Tunnor helt den 30 september 1961. Folkets Husrestaurangen stängdes den 31 mars 1964 samt restaurangen vid Bantorget den 8 juni 1964. Bolaget trädde i likvidation 1964-07-01. Sista bolagsstämma var 1965-10-26 och likvidationen avslutades 1966-02-20. Överskottet på verksamheten överlämnades till staden att tillföras "Lunds Kaféaktiebolags donationsfond för främjande av kulturella och sociala ändamål". Bakgrund: Ölkaféer var en vanlig företeelse i svenska städer under 1900-talet fram till 1970-talet. I t ex Stockholm fanns det ett ölkafè i nästan varje kvarter. Som ölkafé definierades en rörelse där ölförsäljningen var minst 50% av totalförsäljningen. Ölkaféerna var samlingsplats för arbetarklassens män. Kvinnor var inte välkomna. Däremot var personalen kvinnor. Toaletterna hade alltid fönster i dörren. Detta för att ingen gäst skulle frestas att ta med och dricka egen sprit på toaletten. Föe utförlig historik om Lunds Kaféaktiebolag, se volym Ö 1:1; "Lunds Kaféaktiebolag". Nr 2 i Stadsarkivets skriftserie från 2021.

Placering

33

Länkar

Det finns inga länkar