Arkivbildare: Lunds stad. Idrottshallsbyggnadskommittén

Grunduppgifter

Lunds stad. Idrottshallsbyggnadskommittén
Badhusbyggnadskommittén
143
1938 - 1942
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. IDROTTSHALLSBYGGNADSKOMMITTÉN Kommittén för utredning av nytt varmbadhus i Lund tillsattes av stadsfullmäktige den 9 juni 1933, § 158. Kommittén beslöt vid sammanträde den 6 maj 1935 att inkomma till stadsfullmäktige med en anmälan om att kommittén utsträckt sitt utredningsarbete till frågan om lokal för inomhusidrott. Den 9 april 1937 tillsatte badhuskommittén en subkommitté för utredning av idrottshall i Lund. Stadsfullmäktige beslutade den 26 augusti 1938, § 201: att uppdra åt badhusbyggnadskommittén att handha uppförandet av en byggnad för inomhusidrott i anslutning till badhuset, att sedermera utse en särskild styrelse att handha förvaltningen av badhuset och idrottshallen, samt att uppdra åt utredningskommittén att utarbeta förslag till reglemente för denna styrelse. Den 28 nov. 1938 inkom skrivelse till stadsfullmäktige från Lunds Gymnastik- och Idrottsförening, Idrottsföreningen Kamraterna, Lunds Bollklubb, Brottarklubben Balder, Smörlyckans Idrottsförening och Brottarklubben Dana med anhållan att dessa föreningar skulle ha med vars en representant i Idrottshallsbyggnadskommittén. Framställningens resultat blev att antalet ledamöter i kommittén utökades med en, från sex till sju.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar